برچسب: لحظه ای که مرد افغان زنمو میگایید من جق می زدم

  • داستان ما و زن شوهر افغانی

    سلام به شما عزیزان همیشه در صحنه و علمداران مدافع راه داستان های تخیلی. اول از همه چیز بگم بر عکس خیلیاتون که فقط داستان هایتون چرتو پرته این داستان و خاطره ام که میخوام براتون تعریف کنم کلمه به کلمش چیزیه که با چشم خودم دیدم و مثه 99 درصد داستان ساختگی نیست. قضاوت…