برچسب: سکس زنم با پسر همسایه

  • ماجرای زنم و پسر همسایه

    بهزادم و 29 سالمه ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم در مورد یک ماه قبله که زودتر از موعد اومده بودم از سرکار با صحنه خیلی عحیبی رو به رو شدم که منو شوکه کرده بود. خوب زارین از اول بگم چند روزی بود احساس میکردم رفتار های زنم خیلی عجیب شده بود و زیاد…

  • داستان زنم و مرد همسایه

    فرزاد هستم و 35 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم چیزی که فقط با چشمای خودم دیدم رو براتون میخوام تعریف کنم نه بیشتر و نه کمتر ماجرا از اونجا شروع شد که یه روز خسته از سرکار اومده بودم. خیلی عجیب بود احساس کردم از اتاق پذیرایی یه صداهایی میاد. خوب برگردیم به…