برچسب: سکس زنم با مرد غریبه جولی چشمانم

  • داستان مرد غریبه

    بهمن هستم و 39 سالمه قدم هم 180 میشه و وزنمم نه زیاد چاقه و نه خیلی لاغر و تقریبا متوسط هستم. ماجرا از اونجا شروع شده بود که منو فرستادم سفر کاری. و من هم نمیتونستم نه بگم چون مامورم و معذور.