برچسب: سکس با شوگر ددی

  • داستان من و شوگر ددی

    مهدیه هستم و 29 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم در مورد یکی از مردای همسایمون بودبله اون وضع مالیش خیلی خوب بود. من هم یه دختری بودم که تو خانواده ای زندگی میکردم که وضعیت مالی خوبی نداشت و من بودم و با کلی عغده ی بچگی.