برچسب: سکس با شوهر دوستم

  • داستان من با شوهر دوستم

    مژگان هستم و 31 سالمه قدم هم 165 هستش و وزنمم 55 کیلو هستش و مرتب میرم باشگاه و به تناسب اندامم اهمین خاصی میدم. ماجرا از اونجا شروع شد که برای تفریح رفته بودم شمال خونه ی دوستم شمال.