برچسب: گاییدن دختر عمو فرناز

  • داستان من و دختر عمو فرناز

    میثم هستم و 27 سالمه قدم هم‌173 هستش داستانی که میخوام براتون تعریف کردم در مورد دختر عموم فرناز هستش اونم سه سال از من کوچیکتره و 20 سالشه. ماجرا از اونجا شروع شد که دختر عموم فرناز اوجده بود خونمون برای انتخاب رشته. تو شهرمون شیراز دانشگاه قبول شده بود.