برچسب: کون دادن خواهر به برادر

  • داستان من و خواهر سپیده

    بهنام هستم و 21 سالمه و تازه از خدمت اومدم قدم هم 185 میشه حدودا. خوب این ماجرایی که میگم فقط چیزی که با چشم دیدمو براتون تعریف میکنم نه کمتر نه بشیتر. خوب بزارین از اول بگم ما یه خانواده چهار نفری هستیم من مامان و بابام و خواهرم سپیده.