برچسب: کون دادن به شوهر خواهر تو انباری

  • داستان من و شوهر خواهرم

    دریا هستم و 22 سالمه خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم واس همین یه ماه قبله که خواهرم و شوهر خواهرم اومده بودن خونه بلاخره دم عیدی بود و خونه تکونی هم دست کمک باید میداشتیم. یعنی سه چهار روز قبل از عید اومده بودن. البته اینو هم بگم شغل شوهر خواهرم ازاده واس…