برچسب: کوس دادن دختر باکره

  • داستان من و دختر خوشگل

    آرش هستم و 24 سالمه ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم عین واقعیت هستش تمام اتفاقاتی که افتاده رو میخوام براتون تعریف کنم همشو به چشم دیدم نه چیزی اضافه میگم و نه چیزی کم. خوب دوستان بریم روی ماجرا.