برچسب: کس دادن خواهرم

  • داستان من و خواهرم

    اول از خودم بگم افشینم و 24 سالمه و دانشجو هستم. قدم هم 180 میشه حدودا و پوستمم سفیده.چشمام هم سبزه و موهامم قهوه ای کم رنگ و نیمه بور هستش داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به همین ماه قبله اون موقع تازه از دانشگاه اومده بودم. مامان بابا هم رفته بودم خونه…