داستان من و دختر خوشگل

آرش هستم و 24 سالمه ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم عین واقعیت هستش تمام اتفاقاتی که افتاده رو میخوام براتون تعریف کنم همشو به چشم دیدم نه چیزی اضافه میگم و نه چیزی کم.

خوب دوستان بریم روی ماجرا. ادامه خواندن “داستان من و دختر خوشگل”