برچسب: لز خشن

  • داستان خشن من و سمیرا

    میترا هستم 27 سالمه قدم 174 هستش دوستم سمیرا جون هم 170 هستش اونم 25 سالشه جفتمون هم لاغر اندام هستیم. ماجرا از اونجا شروع شد که از طریق اینستاگرام با سمیرا آشنا شدم.