برچسب: لز باحال من با دوستم افسانه

  • داستان من و دوستم افسانه

    پریسا هستم 19 سالمه داستان از اونجا شروع شد که با افسانه تو دانشگاه آشنا شدم و خیلی ازش خوشم میومد طوری که بدون فکر اون اصلا نمیتونستم روزمو شب کنم یا شبم رو روز. اول از خودم بگم من پریسا 19 سالمه 173 قدمه و  70 کیلو هستم و اندامه نیمه ورزشکاری دارم دوستم…