برچسب: سکس من و پسر عمه تو حموم

  • داستان من و پسر عمه

    سلام ترنم هستم و 24 سالمه قدم هم 169 هستش و وزنم هم 70 کیلو هستش. ماجرا از اونجا شروع شد که تصمیم گرفتم خودم تنهایی برم خونه ی عمه اینا. چون تازه امتحانات پایان ترممون تموم شده بود. ولی منم خیلی دلم یه هوای تازه میخواست اونم هوای زیبای شمال که عمه اینا زندگی…