برچسب: زد بازی

  • داستان سیگار صورتی از زد بازی چه بود؟

    در یک شهر بزرگ، یک سیگار صورتی به نام رزی زندگی می‌کرد. رزی سیگاری بسیار خاص و منحصر به فرد بود؛ دودی صورتی و طعمی شیرین داشت. اما متأسفانه، رزی همیشه تنها بود و هیچ کس با او دوست نبود. اکثر افراد از دود سیگارهای سیاه و تلخ ترجیح می‌دادند و رزی به دلیل ظاهر…