برچسب: داستان گاییدن زنم جلوی چشمان من

  • داستان زنم و مرد همسایه

    فرزاد هستم و 35 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم چیزی که فقط با چشمای خودم دیدم رو براتون میخوام تعریف کنم نه بیشتر و نه کمتر ماجرا از اونجا شروع شد که یه روز خسته از سرکار اومده بودم. خیلی عجیب بود احساس کردم از اتاق پذیرایی یه صداهایی میاد. خوب برگردیم به…