برچسب: داستان کوس و کون دادن زنم به پسر همسایه

  • ماجرای زنم و پسر همسایه

    بهزادم و 29 سالمه ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم در مورد یک ماه قبله که زودتر از موعد اومده بودم از سرکار با صحنه خیلی عحیبی رو به رو شدم که منو شوکه کرده بود. خوب زارین از اول بگم چند روزی بود احساس میکردم رفتار های زنم خیلی عجیب شده بود و زیاد…