برچسب: داستان کوس دادنم به شوهر عمه

  • داستان من و شوهر عمه وقتی عمه نبود

    بیتا هستم و 21 سالمه این خاطره ام واس هفته قبله که رفته بودم خونه ی شوهر عمه ام. ماجرا از اونجا شروع شد که قرار بود برای عیددیدنی برم خونه شوهر عمه اینا. اول از شوهر عمه ام بگم قدش 190 میشه حدودا و شغلش هم کارمند بهداشت هستش. عمه ام هم معلم هستش.