برچسب: داستان کرم شب تاب

  • داستان کرم شب تاب در جنگلی دور

    در جنگلی دورافتاده، یک کرم شب تاب به نام کرمی زندگی می‌کرد. او یک کرم بسیار مهربان و خوش‌روی بود که همیشه به دیگران کمک می‌کرد. او دارای بدنی بسیار لطیف و زیبا بود که در تاریکی شب به شدت می‌درخشید. یک روز، کرمی در جستجوی دوستان جدیدی برای بازی و اشتراک گذاری نورش بود.…