داستان زوری من و دختر عمو تو قطار

پدرام هستم و 26 سالمه قدم هم 181 هستش و 64 کیلو وزنمه اندامم ورزشکاری و میشه بادی بلدینگ انجام میدم.

ماجرا از اونجا شروع بود که خاناوده ما و عمو اینا با هم رفته بودیم شیراز.

موقع برگشتن ماشین عمو خراب شد و جا نبود که همه با یک ماشین برگردن تهران.

بلاخره با کلی تصمیم قرار شد من و دختر عموم الهام با قطار برگردیم. ادامه خواندن “داستان زوری من و دختر عمو تو قطار”