داستان خانوادگی

اول از خودم میگم مهرداد هستم 27 سالمه خانواده ی ما چهار نفرست من خواهرم مادرم و پدرم

قدم 183 هستش و مهندسی عمران می خونم.

خواهرم المیرا هم معلم هستش و 25 سالشه

مامانم هم معلم هستش و آخرای بازنشستگیشه بابام هم چند سالیه که بازنشسته ی اداره آب هستش.

ماجرا از اونجا شروع شد که یه روز تصمیم گرفتیم بریم مسافرت و یه ایران گردی داشته باشیم ادامه خواندن “داستان خانوادگی”