داستان من و پسر خاله تو زیرزمین

سلام به یک یک شما عزیزانم مهشید هستم و 31 سالمه قدم 159 هستش داستانی که میخوام براتون تعریف کنم واش یک هفته قبله.

ماجرا از اونجا شروع شد که رفته بودیم عروسی یکی از اقوام. ادامه خواندن “داستان من و پسر خاله تو زیرزمین”