داستان زن داداشم تو زیرزمین

سلام به شما دوستان عزیز آرش هستم و ۲۹ ساله و ماجرایی که می خوام براتون تعریف کنم در مورد دو هفته قبل هستش که رفته بودم خونه داداشم اون موقع خیلی خیلی خوشحال بودم چون که تعطیلات تابستانی تازه شروع شده بدون من هم تصمیم داشتم برم ۱۰ که خستگی این همه کار و مشاغل مشاغل و بدبختی هایی که داشتم را از تن بدر کنم


خبرگزاری اول از خودم بگم من ۲۹ سالمه و تازه دانشگاه ها تمام کردم و تو شهرداری سر کار هستم ولی یه کار خیلی ساده و پشت میزی دارم و البته خیلی هم خوشحالم از کاری که دارم ادامه خواندن “داستان زن داداشم تو زیرزمین”