داستان من و دختر دوجنسه سارا

سلام به شما همه ی عزیزان

نادر هستم و 20 سالمه قدم هم 179 هستش و پوشتم سفیده و موهامم نیمه بوره. چشمام هم عسلی هستش.

ماجرا از اونجا شروع شد که تو دانشگاه ما یه دختری بود به اسم سارا که رفتارش مثه دخترا نبود.

صداشم خیلی کلفت بود به جرات میگم صداش که از من که پسرم کلفتر بود ولی در حالت معمولی سعی میکرد با عشوه و صدای نازک صحبت کنه. ادامه خواندن “داستان من و دختر دوجنسه سارا”