داستان من و مادر زنم

امید هستم و 27 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم در مورد وقتی هستش که رفته بودم خونه ی مادر زنم.

اون موقع سعی کردم سریع برم سه سفر دو سه روزه داشته باشم بعدش برگردم.

چون تنها رفته بودم یه سری کار اداری هم داشتم تهران باید اونا رو هم انچام میدم ادامه خواندن “داستان من و مادر زنم”