داستان من و دوست خواهرم

پدارم هستم و 19 سالمه قدم هم 175 هستش پوشتم روشنه و وزنم هم 60 کیلو هستش و لاغرم.

همیشه میرم باشگاه و اندام خوبی دارم.

ماجرا از اونجا شروع شد که عاشق دوست خواهر شدم همیشه هم میومد خونمون اون با خواهرم درس میخوندن. ادامه خواندن “داستان من و دوست خواهرم”