داستان من و دانش اموز مامانم

پدرام هستم و 19 سالمه قدم 175 هستم وزنمم نه چاقه و نه زیاد لاقر ولی خوب اندام خوبی دارم و همیشه میرم باشگاه و ورزش میکنم.

ماجرا از اونجا شروع شد که تصمیم گرفتم از این به بعد خودم برم دنبال مادرم چون مدرسه دبیرستان دخترانه معلم هستش. ادامه خواندن “داستان من و دانش اموز مامانم”