داستان استادم نوشین تو دانشگاه

درود به همه ی شما دوستان عزیز میلاد هستم و 22 سالمه قدم هم 182 سانتی متر هستش و دو سالی میشه که دانشگاه قبول شدم.


ماجرا برمیگرده به اوایل این ترم که قرار بود استاد جدیدی برای یکی از درسامون وارد دانشگاه بشه و همین امر هم باعث شد که همه ی بچهای دانشگاه کنجکاو باشن کهه این استاد جدید کیه اصلا زن هست یا مرد یا اینکه حتی ممکن بود دوجنسه باشه مه البته احتمال گزینه ی سوم خیلی هم کمتر بودش و هستش ادامه خواندن “داستان استادم نوشین تو دانشگاه”