برچسب: داستان سکسی من با معلم خصوصیم

  • داستان من و معلم خصوصی

    داستان اولین سکس من با معلم خصوصی سلامی به لطافت بهاری رضا هستم 21 سالمه قدم 179 و 67 کیلو هستم. بد کاملا ورزشکاری دارم ماجرا از اونجا شروع شد که تو درس انگلیسی خیلی ضعیف بودم کل امتحانای رو مطمعن بود قبول میشدم جز انگلیسی و هفته بعد اخرین امتحانمون بود یعنی زبان انگلیسی…