داستان واقعی خیانت زن به شوهر

مهراب هستم 29 سالمه قدم 179 هستش و وزنم هم 81 کیلو هستش

و زنم افسانه هم 23 سالشه قدش هم 168 هستش و دانشجو هستش.

داستان از اونجا شروع شد که یه روز خسته از سر کار اومدم خونه.

که دیدم افسانه خیلی ناراحته و بغض کرده هر چی هم بهش میگم چی شده هیچی نمیگه. ادامه خواندن “داستان واقعی خیانت زن به شوهر”