داستان دختر صاحب خانه

متین هستم و بیست و یک سالمه قدم هم 175 هستش و دانشجو هستم

ماجرا از اونجا شروع شد که صاحب خانه ی بیشعور ما هزینه خونه رو بیششتر کرد و برای ما هم نمیصرفید و تصمیم گرفتیم به خونه ی جدید نقل مکان کنیم هم مکان بهترین داشت هم هزینه ی به مراتب کمتری

ادامه خواندن “داستان دختر صاحب خانه”