داستان من و معلم خصوصی

داستان اولین سکس من با معلم خصوصی

سلامی به لطافت بهاری رضا هستم 21 سالمه قدم 179 و 67 کیلو هستم.

بد کاملا ورزشکاری دارم ماجرا از اونجا شروع شد که تو درس انگلیسی خیلی ضعیف بودم کل امتحانای رو مطمعن بود قبول میشدم جز انگلیسی

و هفته بعد اخرین امتحانمون بود یعنی زبان انگلیسی

مامان و بابام خیلی دنبال معلوم خصوصی بود تا منو شیر فهم کنه اونا گشت و یکی از بهترین معلم های خصوصی رو برام پیدا کردن. ادامه خواندن “داستان من و معلم خصوصی”