داستان زنم و مستاجر خونه وقتی من نبودم

سلامی مجدد به همه ی شما عزیزان.

سعید هستم 37 سالمه و تو شیراز زندگی میکنیم.

داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به یک ماه قبله.

ماجرا از اونجا شروع شد برای سفر کاری رفته بودم مسافرت.

از اون طرف هم مستاجر جدید تو آپارتمانی که داشتیم.

اومده بود و زیاد باهاشون آشنا نشده بودم ولی خانومم با زن مستاجر همیشه در ارتباط بود و با هم خیلی دوست بودند.

طوری که حتی خودمم به این رابطه دوستی حسودی میکردم.

ادامه خواندن “داستان زنم و مستاجر خونه وقتی من نبودم”