داستان من و زن صیغه ای

علی هستم و 21 سالمه  قدمن 180 هستش وزنمم نه چاقم و نه اونطور زیاد لاغر بدن خوب و رو فورمی دارم چون همیشه میرم باشگاه تمرین میکنم  و همیشه دنبال فانتزی های خاص بودم.

یه روز مثه همیشه که از دانشگاه داشتم میومدم خونه نظر منو یه خانومی جلب کرد اونم تو دانشگاه ما درس میخوند. ادامه خواندن “داستان من و زن صیغه ای”