برچسب: خوردن کوس خواهرم

  • داستان من و خواهرم

    اول از خودم بگم افشینم و 24 سالمه و دانشجو هستم. قدم هم 180 میشه حدودا و پوستمم سفیده.چشمام هم سبزه و موهامم قهوه ای کم رنگ و نیمه بور هستش داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به همین ماه قبله اون موقع تازه از دانشگاه اومده بودم. مامان بابا هم رفته بودم خونه…

  • داستان من و خواهرم

    میلاد هستم و 21 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم ذره ذره واقعی هستش. فقط چیزی که نظاره گر بودم رو میگم بهتون. قدم 175 میشه حدودا بدنم کاملا ورزشکاری هستش و همیشه مرتب میرم باشگاه. خواهرم سارا هم که دو سال از من کوچیکتره اونم قدش 165 میشه حدودا 19 سالشه و خیلی…