داستان من و داداشم فرهاد

فاطیما هستم و 21 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به همین دو هفته قبل هستش که با برادرم فرهاد خونه بودیم و مامان و بابا هم برای سفر رفته بودن اصفهان.

اول از خودم بگم فاطیمام 21 سالمه قدم هم 165 میشه.

داداشم فرهاد هم 25 سالشه و قدش 180 میشه بدنشم کاملا سیکس پک داره به قول معروف و مرتب میره باشگاه. ادامه خواندن “داستان من و داداشم فرهاد”